• Gravy - Large
 • $5.40
 • Gravy - Medium
 • $4.20
 • Gravy - Small
 • $3.00
 • Vegan Aioli / Vegan Mayo / Rikki / Inferno – Large
 • $4.00
 • Garlic Aioli, Tartare, Seafood, Mayo – Large
 • $3.00
 • Garlic Aioli, Tartare, Seafood, Mayo – Small
 • $2.00
 • Tomato / Barbeque Sauce – Large
 • $2.50
 • Tomato / Barbeque Sauce – Small
 • $1.50